Kontakt

"Invest Tower" Sp. z o.o. | ul. Budowlana 6 | 78-100 Kołobrzeg | Telefony - Zarząd: 728 936 677;
 Rezerwacja miejsc i organizacja przyjęć: 728 934 147; Piwo: 728 808 811